Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру өлкәсендә иң яхшы казанышларга конкурс


Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру өлкәсендәге иң яхшы казанышларга конкурс үткәрү максаты – Казан шәһәрендә энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру мәсьәләләре буенча халыкара симпозиум һәм халыкара махсуслаштырылган күргәзмә үткәрү кысаларында, хисап елында энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру өлкәсендә иң яхшы нәтиҗәләргә ирешкән  Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарын, бюджет өлкәсе учреждениеләрен, муниципаль берәмлекләрне, Татарстан Республикасы предприятиеләрен һәм оешмаларын бүләкләү.

Тулырак мәгълүмат белән сез таныша аласыз биредә