Күрсәтмә


Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 17 сентябрендәге 2369-р номерлы күрсәтмәсе нигезендә, Энергия ресурсларының нәтиҗәлелеге буенча Татарстан халыкара форумының исемен Энергия ресурсларының нәтиҗәлелеге һәм экология буенча Татарстан халыкара форумына (алга таба – Форум) үзгәртеп, төзәтмәләр кертү турында карар кабул ителде. 

Казан шәһәрендә Энергия ресурсларының нәтиҗәлелеге һәм экология буенча Татарстан халыкара форумын (ТЭФ-2020) үткәрү турында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 17 сентябрендәге 2369-р номерлы күрсәтмәсе